Hand Tracking

Hand Tracking

Autor práce

Fogelton Andrej
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedúci práce

Makula Matej

O projekte

Ročník

2011

Zdieľať túto prácu