Grafické intro 64kB s použitím OpenGL

Grafické intro 64kB s použitím OpenGL

Autor práce

Milet Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Herout Adam

O projektu

Ročník

2012

Sdílet tuto práci