Generování uživatelských rozhraní pomocí UIP a JPA

Generování uživatelských rozhraní pomocí UIP a JPA

Autor práce

Bašek Jindrich
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Macík Miroslav

O projektu

Ročník

2013

Sdílet tuto práci