Generování uživatelských rozhraní pomocí UIP a JPA

Generování uživatelských rozhraní pomocí UIP a JPA

Autor práce

Bašek Jindrich
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Macík Miroslav

O projekte

Ročník

2013

Zdieľať túto prácu