Generating Music Compositions by a Computer

Generating Music Compositions by a Computer

Autor práce

Garncarz Ondřej
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vedoucí práce

Sawa Zdeněk

O projektu

Ročník

2011

Sdílet tuto práci