Framework pro automatické zlepšování klasifikace síťového provozu

Framework pro automatické zlepšování klasifikace síťového provozu

Autor práce

Jaroslav Pesek
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Dominik Soukup

O projektu

Ročník

2022

Sdílet tuto práci