Filtrace paketů ve 100 Gb sítích

Filtrace paketů ve 100 Gb sítích

Autor práce

Jan Kučera
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Jan Kořenek, Ph.D.

O projektu

Ročník

2016

Sdílet tuto práci