Exploration algorithms in a polygonal domain

Exploration algorithms in a polygonal domain

Autor práce

Juchelka Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Kulich Miroslav

O projektu

Ročník

2013

Sdílet tuto práci