Evoluční algoritmy v návrhu konvolučních neuronových sítí

Evoluční algoritmy v návrhu konvolučních neuronových sítí

Autor práce

Filip Badáň
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

O projektu

Ročník

2019

Sdílet tuto práci