Evaluation and Improvements of Image Interest Regions Detectors and Descriptors

Autor práce

Karel Lenc
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Jiří Matas

O projektu

Ročník

2013

Sdílet tuto práci