Evaluation and Improvements of Image Interest Regions Detectors and Descriptors

Evaluation and Improvements of Image Interest Regions Detectors and Descriptors

Autor práce

Lenc Karel
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Matas Jiří

O projektu

Ročník

2013

Sdílet tuto práci