Equimatchable grafy na plochách

Equimatchable grafy na plochách

Autor práce

Eduard Eiben
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Vedoucí práce

Mgr. Michal Kotrbcík, Ph.D.

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci