Efektivní relační strojové učení s využitím omezeného nejmenšího společného zobecnění

Autor práce

Andrea Fuksová
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Ondřej Kuželka

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci