Detekce materiálových vad na izolačních deskách z napěněného skla

Detekce materiálových vad na izolačních deskách z napěněného skla

Autor práce

Tomáš Duda
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.

O projektu

Ročník

2018

Sdílet tuto práci