Deepfake Detection Framework

Deepfake Detection Framework

Autor práce

Jan Bernard
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Kamil Malinka

O projektu

Ročník

2023

Sdílet tuto práci