Další linky v sociálních sítích s rozpoznáváním obličejů

Autor práce

Jakub Stonawski
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Petr Šaloun

O projektu

Ročník

2013

Sdílet tuto práci