Další linky v sociálních sítích s rozpoznáváním obličejů

Další linky v sociálních sítích s rozpoznáváním obličejů

Autor práce

Stonawski Jakub
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Šaloun Petr

O projektu

Ročník

2013

Sdílet tuto práci