Current topics in cost allocation and custom API development in IBM Cognos TM1

Current topics in cost allocation and custom API development in IBM Cognos TM1

Autor práce

Fedoročko Peter
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

Pour Jan

O projektu

Ročník

2013

Sdílet tuto práci