CMMI-SOC: návrh modelu vyspělosti schopností pro Security Operations Centra

CMMI-SOC: návrh modelu vyspělosti schopností pro Security Operations Centra

Autor práce

Lenka Vrbasová
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.

O projektu

Ročník

2021

Sdílet tuto práci