Behavioral authentication system

Behavioral authentication system

Autor práce

Jan Pešek
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Prof. Ing. Pavel Tvrdík Csc.

O projektu

Ročník

2023

Sdílet tuto práci