Bayesovské filtrování stavových modelů s neznámými kovariančními maticemi

Bayesovské filtrování stavových modelů s neznámými kovariančními maticemi

Autor práce

Tomas Vlk and Kamil Dedecius
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Kamil Dedecius,Ph.D.

O projektu

Ročník

2021

Sdílet tuto práci