Automatická kategorizace zákaznických požadavků

Automatická kategorizace zákaznických požadavků

Autor práce

Filip Koukal
Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Vedoucí práce

doc. Ing. František Dařena, Ph.D.,

O projektu

Ročník

2022

Sdílet tuto práci