Architektury hlubokých neuronových sítí pro vytváření chatbotů

Architektury hlubokých neuronových sítí pro vytváření chatbotů

Autor práce

Ing. Kristína Rolfová
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Ing. Martina Szabóová Phd.

O projektu

Ročník

2023

Sdílet tuto práci