Aplikácie celulárnych automatov

Aplikácie celulárnych automatov

Autor práce

Bálint Nagy

Vedoucí práce

Tibor Kmeť

Ročník

2014

Sdílet tuto práci