Aplikácie celulárnych automatov

Aplikácie celulárnych automatov

Autor práce

Bálint Nagy

Vedúci práce

Tibor Kmeť

Ročník

2014

Zdieľať túto prácu