Aplikácia neurónových sietí pre detekciu atmosférických spŕšok v dátach z experimentu EUSO-SPB

Aplikácia neurónových sietí pre detekciu atmosférických spŕšok v dátach z experimentu EUSO-SPB

Autor práce

Peter Szakács
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Ján Genči, PhD.

O projektu

Ročník

2019

Sdílet tuto práci