Aplikácia neurónových sietí pre detekciu atmosférických spŕšok v dátach z experimentu EUSO-SPB

Aplikácia neurónových sietí pre detekciu atmosférických spŕšok v dátach z experimentu EUSO-SPB

Autor práce

Peter Szakács

Vedúci práce

doc. Ing. Ján Genči, PhD.

O projekte

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu