Aplikace zpětnovazebního učení na vytváření vzorků škodlivého softwaru

Aplikace zpětnovazebního učení na vytváření vzorků škodlivého softwaru

Autor práce

Matouš Kozák
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Martin Jureček

O projektu

Ročník

2023

Sdílet tuto práci