Aplikace pro rozvoj řeči u sluchově postižených

Aplikace pro rozvoj řeči u sluchově postižených

Autor práce

Vojtěch Pajer
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. David Šenkýř

O projektu

Ročník

2019

Sdílet tuto práci