Aplikace pro rozvoj řeči u sluchově postižených

Aplikace pro rozvoj řeči u sluchově postižených

Autor práce

Vojtěch Pajer

Vedúci práce

Ing. David Šenkýř

O projekte

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu