Aplikace pro rozvoj řeči u sluchově postižených

Aplikace pro rozvoj řeči u sluchově postižených

Autor práce

Vojtěch Pajer
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Ing. David Šenkýř

O projekte

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu