Analýza zpětně rozptýleného DDoS provozu v datech o síťových tocích

Analýza zpětně rozptýleného DDoS provozu v datech o síťových tocích

Autor práce

Ing. Martin Marušiak
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Martin Žádník Ph.D.

O projektu

Ročník

2021

Sdílet tuto práci