Analýza zpětně rozptýleného DDoS provozu v datech o síťových tocích

Analýza zpětně rozptýleného DDoS provozu v datech o síťových tocích

Autor práce

Ing. Martin Marušiak
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Ing. Martin Žádník Ph.D.

O projekte

Ročník

2021

Zdieľať túto prácu