Analýza entit v psychoterapeutických sezeních

Analýza entit v psychoterapeutických sezeních

Autor práce

Alexer Polok
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Pavel Matějka

O projektu

Ročník

2023

Sdílet tuto práci