Analýza biosignálů pro potřeby vyhodnocení stresových faktorů při řešení extrémních situací v ultra lehkých letadlech

Analýza biosignálů pro potřeby vyhodnocení stresových faktorů při řešení extrémních situací v ultra lehkých letadlech

Autor práce

Jíchová Anna
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Janča Radek

O projektu

Ročník

2013

Sdílet tuto práci