Analysis of Interface Automata with On-Demand Replication

Analysis of Interface Automata with On-Demand Replication

Autor práce

Daniel Jakub
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedoucí práce

Kofroň Jan

O projektu

Ročník

2013

Sdílet tuto práci