Algoritmy obchodovania na online burzách

Algoritmy obchodovania na online burzách

Autor práce

Jozef Mihálik
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Vedoucí práce

n/a

O projektu

Ročník

2023

Sdílet tuto práci