Algoritmy obchodovania na online burzách

Algoritmy obchodovania na online burzách

Autor práce

Jozef Mihálik

Vedúci práce

n/a

O projekte

Ročník

Zdieľať túto prácu