Akcelerace HDR tone-mappingu na platformě Xilinx Zynq

Akcelerace HDR tone-mappingu na platformě Xilinx Zynq

Autor práce

Svetozár Nosko
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Martin Musil

O projektu

Ročník

2016

Sdílet tuto práci