Akcelerace algoritmů pro hledání triplexů v DNA sekvencích

Akcelerace algoritmů pro hledání triplexů v DNA sekvencích

Autor práce

Weiser Michał
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Martínek Tomáš

O projektu

Ročník

2012

Sdílet tuto práci