Zefektívnenie zabezpečenia komunikácie zariadení Internetu vecí pomocou OpenHip

Zefektívnenie zabezpečenia komunikácie zariadení Internetu vecí pomocou OpenHip

Autor práce

Peter Kaňuch

Vedúci práce

Ing. Dominik Macko, PhD.

O projekte

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu