Zefektívnenie zabezpečenia komunikácie zariadení Internetu vecí pomocou OpenHip

Zefektívnenie zabezpečenia komunikácie zariadení Internetu vecí pomocou OpenHip

Autor práce

Peter Kaňuch
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedúci práce

Ing. Dominik Macko, PhD.

O projekte

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu