Virtuálne mezzotintové techniky renderované fyzikálnym modelom

Virtuálne mezzotintové techniky renderované fyzikálnym modelom

Autor práce

Eva Kunovská
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedúci práce

prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

O projekte

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu