Efektivní techniky pro měření výkonu programů

Efektivní techniky pro měření výkonu programů

Autor práce

Jiří Pavela

Vedúci práce

doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D.

O projekte

Ročník

2020

Zdieľať túto prácu