Algoritmická analýza her se skrytými kódy

Autor práce

Miroslav Klimoš

Vedúci práce

Antonín Kučera

O projekte

Ročník

2014

Zdieľať túto prácu