Súťaž diplomových prác IT SPY má prvýkrát víťazku, mladá vedkyňa z FEL ČVUT v Prahe navrhla unikátny algoritmus pre autonómne drony a roboty

10. 12. 2021

Aktuálny 12. ročník súťaže najlepších diplomových prác z oblasti IT, do ktorej sa zapojilo takmer 1300 študentov z 13 popredných českých aj slovenských vysokých škôl, pozná víťaza. V stredu 8. 12. 2021 vyberala v online finále odborná porota zložená z 19 akademikov i profesionálov z IT businessu tri najlepšie diplomové práce uplynulého akademického roka. Hlavnú cenu získala Jindřiška Deckerová, absolventka Fakulty elektrotechnickej Českého vysokého učenia technického v Prahe, striebornú priečku obsadil Patrik Goldschmidt z Fakulty informačných technológií Vysokého učenia technického v Brne. Tejto práci patrila aj Cena verejnosti. Na tretej priečke sa umiestnil projekt Matúša Goliaša z Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Karlovej.     

 

Víťazka súťaže Jindřiška Deckerová (Fakulta elektrotechnická, České vysoké učenie technické v Prahe) sa vo svojej práci „Zovšeobecnené problémy so smerovaním so súvislými susedstvami“ venovala unikátnemu algoritmu pre hľadanie optimálnej cesty, čo demonštrovala na autonómnych dronoch a robotoch pri skenovaní interiérov budov objektov. „Záverečné veľmi vyrovnané hodnotenie poroty iba potvrdzuje vysokú úroveň finálových prác. Rozdiel v bodovaní jednotlivých prác bol naozaj zanedbateľný, preto do poslednej chvíle nebolo jednoznačné, komu budú patriť pomyselné medaily. Na víťaznej práci ma zaujalo, že spája vysokú teoretickosť s praktickým využitím v robotike. Ide o zložitý teoretický optimalizačný problém, avšak projekt vyniká aj veľmi kvalitne spracovanou praktickou časťou. Práca zaujala celú porotu hĺbkou riešenia, precíznosťou spracovania aj aplikovateľnosťou na rôzne problémy. Kombinuje softvérový svet a umelú inteligenciu s reálnym svetom prostredníctvom robotov,“ hodnotí tohtoročné finále aj víťaznú prácu predseda poroty Jiří Vokřínek z Fakulty elektrotechnickej ČVUT v Prahe.  

 

Druhú priečku a zároveň Cenu verejnosti získal Patrik Goldschmidt (Fakulta informačných technológií, Vysoké učenie technické v Brne) s prácou „Zmiernenie útokov DoS pomocou strojového učenia“. Autor sa venoval rýchlejšiemu odhaľovaniu častých a veľmi nebezpečných kybernetických útokov. Aplikácia, ktorá využíva metódy strojového učenia, môže pomôcť pri ochrane internetovej infraštruktúry. Práca porotcu zaujala tým, ako komplexne využíva celý rad teoretických princípov, ktoré sú však už v súčasnosti aplikované v praxi.

 

Bronzovú medailu dostal Matúš Goliaš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikálna fakulta) za prácu „Gradientom zosilnená segmentácia snímok sietnicového fundu“. Ide o metódu vyhodnotenia tzv. slepej škvrny zrakového nervu oka s cieľom presnejšej diagnostiky očných chorôb. Metóda má za cieľ pomôcť včasnému odhaleniu ochorenia zraku, najmä zeleného zákalu, ktorý je celosvetovo najčastejšou príčinou slepoty. Autor chystá projekt ďalej rozvíjať v spolupráci s lekármi.

 

„Tento rok sme opäť museli realizovať finále IT SPY v online prostredí. To nám však nezabránilo v napĺňaní jedného zo základných cieľov súťaže, ktorým je prezentácia najlepších českých a slovenských diplomových prác z oblasti IT širšej verejnosti. Verím, že tomu v tomto roku veľmi pomohol prenos finále aj na spravodajské portály iDNES.cz, Tyden.cz a Ceskenoviny.cz. Popularizácii vedy a zvýšeniu záujmu o IT môže pomôcť aj skutočnosť, že sa víťazom IT SPY prvýkrát stala žena, čo ďalej borí mýtus, že je informatika doménou mužov. Informatika je nesmierne rýchlo sa rozvíjajúci odbor a udržať tu krok vyžaduje znalosti, ale aj dravosť a chuť poznávať nové veci. A jedným z miest, kde sa takíto ľudia koncentrujú vo veľkej miere, sú univerzity. A presne preto s nimi máme v Profinite takú širokú spoluprácu nielen v rámci tejto súťaže, ale aj v rámci výučby, diplomových prác a výskumných grantov. Veríme, že prepojenie špičkovej vedy a jej aplikácie na riešenie konkrétnych spoločenských a businessových problémov je tá správna cesta,“ hovorí Bohumír Zoubek, porotca súťaže IT SPY za spoločnosť Profinit, ktorá súťaž spoluorganizuje.

Cenou pre víťaza bola nielen finančná odmena 1 000 eur od spoločnosti Profinit; autori troch najlepších prác získali taktiež odborné kurzy v celkovej hodnote 30 000 Kč od počítačovej školy GOPAS a od mediálneho partnera predplatné časopisu IT Systems.

 

 

Kompletný prehľad finálových výsledkov 12. ročníka súťaže IT SPY:

 

Práce sú k dispozícii v galérii najlepších.