Gradientem zesílená segmentace snímků sítnicového fundu

Autor práce:

Mgr. Matúš Goliaš
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedoucí práce:

Doc. Rndr. Elena Šikudová Phd.

Sdílet tuto práci: