Prof. Ing. Mária Bieliková, Ph.D. : Robiť veci s láskou a zanietením

Prof. Ing. Mária Bieliková, Ph.D. absolvovala inženýrské studium na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě. Od roku 2005 působí na pozici profesorky na Institutu informatiky a softwarového inženýrství na Fakultě informatiky a informačních technologií, STU v Bratislavě. Při svém vědeckém výzkumu se soustředí na adaptivní webové systémy, uživatelské modelování a zejména sociální rozměr personalizovaných webových systémů.

1. Dobrý den paní profesorko, jste jednou z porotkyň soutěže o nejlepší IT diplomku ACM SPY, jejímž cílem je propojit akademický svět se světem praxe. Jakou formou se to konkrétně děje?

Súťaž organizuje spoločne akademický svet a svet praxe. Je prirodzeným záujmom oboch týchto svetov, aby sa prepojili a najprirodzenejší spôsob je cez študentov, mnohých ako budúcich zamestnancov firiem. Študenti v súťaži prezentujú výsledky svojich záverečných prác a tieto jednak hodnotia aj porotcovia z praxe a tiež sú prístupné pre kohokoľvek, kto chce zistiť čo najlepšie na tej ktorej univerzite vzniklo. Základným prepojením je teda Galéria najlepších, ktorú v súťaži máme. Tu zároveň špeciálne miesto majú finalisti a víťazi finále. Avšak podľa môjho názoru, je každý kto má prácu v Galérii, víťazom, lebo bol medzi najlepšími na svojej univerzite a to nie je veľká vec.

2. V čem vidíte největší přínos soutěže pro zapojené studenty?

Zviditeľnia sa, ich výborná práca bude k dispozícii každému, kto sa dostane na stránky súťaže. Dostanú certifikát, ktorý potvrdzuje, že sú medzi najlepšími. Okrem príjemného pocitu výnimočnosti, určite získajú významnú výhodu na trhu práce, čo je cenné najmä pre tých, ktorí siahajú po tvorivých a zaujímavých pozíciách.

3. Jak podle Vás ovlivňuje účast v soutěži šance na následné profesní uplatnění studentů? Případně existuje nějaký exemplární příklad za dobu trvání soutěže?

Prieskumy už dávnejšie potvrdili, že tí študenti, ktorí boli počas štúdia aktívni a sú medzi najlepšími, vynikajú spravidla aj v práci. To neplatí vždy o známkach, aj keď súvislosť je aj tu. V prípade záverečnej práce štúdia, kde ide o zhmotnenie vedomostí, schopností, zručností a talentu, to platí obzvlášť. Príbehy úspešných študentov v ACM SPY to potvrdzujú. Napríklad pred pár rokmi sa víťazke ACM SPY podarilo získať aj vďaka tomuto úspechu prestížny grant Google, ďalší študent aj vďaka úspechu v ACM SPY bol prijatý na štúdium na prestížnom ETH Zürich.

4. Jaké doporučení byste dala studentům před psaním diplomových prací, které by do soutěže rádi přihlásili?

Ani tak nejde o písanie, aj keď aj to je dôležité, lebo bez kvalitnej prezentácie ani ten najlepší výrobok nezaujme. Treba na záverečnej práci, ktorá je bezpochyby najväčším a podľa mňa aj najdôležitejším projektom štúdia, začať pracovať čo najskôr. Aby nápady boli postavené na solídnom štúdiu existujúceho stavu, aby mali čas dozrieť, prejsť diskusiami a pretaviť sa do zaujímavého a aj overeného výsledku. Zaručený recept na úspech nemám, ale skoro zaručený áno – ten, kto robí veci s nadšením a nasadením sa spravidla dočká odmeny.

5. Vzpomenete si ještě na soutěžní práci, která vás osobně nejvíc zaujala v předchozích ročnících ACM SPY? Proč tomu tak bylo?

V ACM SPY sme mali doteraz veľa zaujímavých prác a ťažko sa dá povedať, že jedna z nich by zaujala najviac. Práce sú z rôznych oblastí informatiky a informačných technológií. Niekedy viac zaujme práve tá, ktorá je z domény, kde človek pôsobí, inokedy zasa zaujme práve iná doména. Zároveň je rozdielne, či posudzujete prácu alebo finálovú prezentáciu. V semifinále sa zaoberáme podrobne jednotlivými aspektami počnúc od príspevku k novým poznatkom, cez zaradenie do súčasného stavu poznania, aplikovateľnosť bez toho, aby sme videli, cítili autora práce. Vo finále významne prispieva aj to, ako finalista prezentuje to čo vytvoril, čo považuje za najdôležitejšie a akú energiu do toho vloží.

6. Jak jste se Vy sama dostala k IT? Co Vás na této oblasti nejvíc zajímalo, proč jste se rozhodla jí profesně věnovat?

V časoch, keď som ja začínala nebola informatika tak rozšírená a tak dôležitá pre každú oblasť života ako je teraz. Aj preto rozhodnutie prestúpiť v druhom ročníku na študijný program Elektronické počítače bola zhoda náhod, za ktorú som vďačná. Informatika je zaujímavá najmä preto, že jej výsledky zasahujú do mnohých oblastí našich životov a tak okrem odborných poznatkov priamo z odboru je nevyhnutné sa vo väčšine projektov ponoriť aj do ďalších disciplín. To robí informatiku síce náročnou, ale zato zaujímavou s nekonečnými možnosťami a inšpiráciami. Ale toto som vtedy, keď som sa rozhodovala nevnímala. To čo mi vždy pomáhalo a pomáha je najmä to, čo ma naučili moji rodičia – robiť veci s láskou a zanietením.

7. A co vás na informačních technologiích fascinuje dnes?

Multidisciplinarita. A úžasný vývoj, ktorý je aj vďaka prepájaniu disciplín. To čo sme kedysi snívali sa stáva skutočnosťou. Všadeprítomné počítanie, prepojení vecí okolo nás a aj tých, ktoré nosíme a Internetu. A úžasný vývoj Webu ako jednej zo služieb Internetu, ktorý dnes mení mnohé zvyklosti, ktoré sme mali mnoho rokov, či už ide o učenie, zábavu alebo aj prácu.

8. Jaká oblast IT bude mít, podle vás, v nejbližších letech největší využití?

To sa nedá takto povedať. Veci sú prepojené a teda sa nedá povedať o nejakej jednej, že bude niekde na špici. Každý väčší praktický výsledok v informatike je dnes vďaka viacerým profesiám.

9. Jaký objev/počin v oblasti IT Vás osobně za uplynulých pár let nejvíc zaujal?

Ide o to, čo je to pár rokov. Ak pozrieme hlbšie do posledného štvrťstoročia, tak je to určite vznik celosvetovej pavučiny – Webu. Za posledných 10 rokov úžasne postúpil výskum v oblasti senzorov a sietí senzorov, ktoré umožňujú všade prítomné počítanie a prinášajú ďalšie výzvy v podobe rozsiahlych dát, ktorých spracovanie online je veľkou výzvou.
Prof. Ing. Mária Bieliková, Ph.D. absolvovala inženýrské studium na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě. Od roku 2005 působí na pozici profesorky na Institutu informatiky a softwarového inženýrství na Fakultě informatiky a informačních technologií, STU v Bratislavě. Při svém vědeckém výzkumu se soustředí na adaptivní webové systémy, uživatelské modelování a zejména sociální rozměr personalizovaných webových systémů.

1. Dobrý den paní profesorko, jste jednou z porotkyň soutěže o nejlepší IT diplomku ACM SPY, jejímž cílem je propojit akademický svět se světem praxe. Jakou formou se to konkrétně děje?

Súťaž organizuje spoločne akademický svet a svet praxe. Je prirodzeným záujmom oboch týchto svetov, aby sa prepojili a najprirodzenejší spôsob je cez študentov, mnohých ako budúcich zamestnancov firiem. Študenti v súťaži prezentujú výsledky svojich záverečných prác a tieto jednak hodnotia aj porotcovia z praxe a tiež sú prístupné pre kohokoľvek, kto chce zistiť čo najlepšie na tej ktorej univerzite vzniklo. Základným prepojením je teda Galéria najlepších, ktorú v súťaži máme. Tu zároveň špeciálne miesto majú finalisti a víťazi finále. Avšak podľa môjho názoru, je každý kto má prácu v Galérii, víťazom, lebo bol medzi najlepšími na svojej univerzite a to nie je veľká vec.

2. V čem vidíte největší přínos soutěže pro zapojené studenty?

Zviditeľnia sa, ich výborná práca bude k dispozícii každému, kto sa dostane na stránky súťaže. Dostanú certifikát, ktorý potvrdzuje, že sú medzi najlepšími. Okrem príjemného pocitu výnimočnosti, určite získajú významnú výhodu na trhu práce, čo je cenné najmä pre tých, ktorí siahajú po tvorivých a zaujímavých pozíciách.

3. Jak podle Vás ovlivňuje účast v soutěži šance na následné profesní uplatnění studentů? Případně existuje nějaký exemplární příklad za dobu trvání soutěže?

Prieskumy už dávnejšie potvrdili, že tí študenti, ktorí boli počas štúdia aktívni a sú medzi najlepšími, vynikajú spravidla aj v práci. To neplatí vždy o známkach, aj keď súvislosť je aj tu. V prípade záverečnej práce štúdia, kde ide o zhmotnenie vedomostí, schopností, zručností a talentu, to platí obzvlášť. Príbehy úspešných študentov v ACM SPY to potvrdzujú. Napríklad pred pár rokmi sa víťazke ACM SPY podarilo získať aj vďaka tomuto úspechu prestížny grant Google, ďalší študent aj vďaka úspechu v ACM SPY bol prijatý na štúdium na prestížnom ETH Zürich.

4. Jaké doporučení byste dala studentům před psaním diplomových prací, které by do soutěže rádi přihlásili?

Ani tak nejde o písanie, aj keď aj to je dôležité, lebo bez kvalitnej prezentácie ani ten najlepší výrobok nezaujme. Treba na záverečnej práci, ktorá je bezpochyby najväčším a podľa mňa aj najdôležitejším projektom štúdia, začať pracovať čo najskôr. Aby nápady boli postavené na solídnom štúdiu existujúceho stavu, aby mali čas dozrieť, prejsť diskusiami a pretaviť sa do zaujímavého a aj overeného výsledku. Zaručený recept na úspech nemám, ale skoro zaručený áno – ten, kto robí veci s nadšením a nasadením sa spravidla dočká odmeny.

5. Vzpomenete si ještě na soutěžní práci, která vás osobně nejvíc zaujala v předchozích ročnících ACM SPY? Proč tomu tak bylo?

V ACM SPY sme mali doteraz veľa zaujímavých prác a ťažko sa dá povedať, že jedna z nich by zaujala najviac. Práce sú z rôznych oblastí informatiky a informačných technológií. Niekedy viac zaujme práve tá, ktorá je z domény, kde človek pôsobí, inokedy zasa zaujme práve iná doména. Zároveň je rozdielne, či posudzujete prácu alebo finálovú prezentáciu. V semifinále sa zaoberáme podrobne jednotlivými aspektami počnúc od príspevku k novým poznatkom, cez zaradenie do súčasného stavu poznania, aplikovateľnosť bez toho, aby sme videli, cítili autora práce. Vo finále významne prispieva aj to, ako finalista prezentuje to čo vytvoril, čo považuje za najdôležitejšie a akú energiu do toho vloží.

6. Jak jste se Vy sama dostala k IT? Co Vás na této oblasti nejvíc zajímalo, proč jste se rozhodla jí profesně věnovat?

V časoch, keď som ja začínala nebola informatika tak rozšírená a tak dôležitá pre každú oblasť života ako je teraz. Aj preto rozhodnutie prestúpiť v druhom ročníku na študijný program Elektronické počítače bola zhoda náhod, za ktorú som vďačná. Informatika je zaujímavá najmä preto, že jej výsledky zasahujú do mnohých oblastí našich životov a tak okrem odborných poznatkov priamo z odboru je nevyhnutné sa vo väčšine projektov ponoriť aj do ďalších disciplín. To robí informatiku síce náročnou, ale zato zaujímavou s nekonečnými možnosťami a inšpiráciami. Ale toto som vtedy, keď som sa rozhodovala nevnímala. To čo mi vždy pomáhalo a pomáha je najmä to, čo ma naučili moji rodičia – robiť veci s láskou a zanietením.

7. A co vás na informačních technologiích fascinuje dnes?

Multidisciplinarita. A úžasný vývoj, ktorý je aj vďaka prepájaniu disciplín. To čo sme kedysi snívali sa stáva skutočnosťou. Všadeprítomné počítanie, prepojení vecí okolo nás a aj tých, ktoré nosíme a Internetu. A úžasný vývoj Webu ako jednej zo služieb Internetu, ktorý dnes mení mnohé zvyklosti, ktoré sme mali mnoho rokov, či už ide o učenie, zábavu alebo aj prácu.

8. Jaká oblast IT bude mít, podle vás, v nejbližších letech největší využití?

To sa nedá takto povedať. Veci sú prepojené a teda sa nedá povedať o nejakej jednej, že bude niekde na špici. Každý väčší praktický výsledok v informatike je dnes vďaka viacerým profesiám.

9. Jaký objev/počin v oblasti IT Vás osobně za uplynulých pár let nejvíc zaujal?

Ide o to, čo je to pár rokov. Ak pozrieme hlbšie do posledného štvrťstoročia, tak je to určite vznik celosvetovej pavučiny – Webu. Za posledných 10 rokov úžasne postúpil výskum v oblasti senzorov a sietí senzorov, ktoré umožňujú všade prítomné počítanie a prinášajú ďalšie výzvy v podobe rozsiahlych dát, ktorých spracovanie online je veľkou výzvou.