Lidé naší civilizace ztrácejí smysl pro překvapení a tajemství

Prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc. je už v druhém volebním období děkanem Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze. V roce 1980 vystudoval inženýrská studia oboru výpočetní technika na ČVUT v Praze. Je rovněž členem Vědecké rady MFF UK v Praze. Titulu Kandidát věd dosáhl v roce 1991 v témže oboru a na téže škole. V roce 1996 se stal docentem a v roce 2003 byl jmenován profesorem oboru výpočetní technika a informatika. V letech 2006 – 2008 vedl katedru počítačů Fakulty elektrotechnické ČVUT. Od března 2008 do dubna 2009 byl poradcem rektora ČVUT pro informatiku s úkolem realizovat projekt založení nové fakulty a od 1. 7. 2009 byl pověřen řízením nově založené Fakulty informačních technologií. Děkanem nejmladší fakulty ČVUT v Praze, Fakulty informačních technologií, byl zvolen 1. října 2009.

Fakulta informačních technologií ČVUT je spolupořadatelem soutěže ACM SPY o nejlepší diplomku v oboru IT. Proč jste se jí rozhodli podpořit, v čem vidíte její význam pro zúčastněné a ostatní studenty?

Jeden z dlouhodobých cílů naší fakulty je výchova excelentních a ve světě uznávaných odborníků v informatice. Klademe na studenty poměrně vysoké nároky a to i za cenu, že mnoho z nich nedokáže splnit požadavky a studium neukončí úspěšně. Vytvořit si dobrou pozici na žebříčku vzdělávacích a výzkumných institucí v informatice je přirozeně záležitost dlouhodobá a díky velmi krátké historii fakulty máme objektivní hendikep. Celostátní soutěž ACM SPY má za cíl najít mezi diplomanty informatických fakult ty nejlepší z hlediska inovačního a výzkumného přínosu studenta. Pro naši fakultu to je tedy velmi příjemná a srozumitelná příležitost srovnávat pravidelně úroveň a výsledky našich absolventů s ostatními podobnými fakultami v ČR a SR. Kritéria této soutěže jsou nastavena z našeho pohledu ideálně.

Jakou formou FIT na soutěži participuje?

Naše fakulta se od okamžiku, kdy jsme měli první inženýrské absolventy, účastní svými návrhy diplomových prací do galerie a do finále. Díky dlouholeté aktivitě doc. Holuba v řídícím výboru soutěže jsme v loňském roce mohli přijmout i roli organizátora finálové etapy soutěže.

Existují na mezinárodní úrovni podobné soutěže, do kterých se mohou čeští studenti přihlásit?

Nevím o podobné soutěži na globální evropské úrovni, pokud nepočítám národní instance soutěží typu Cena Siemens, kde chybí nadnárodní finále. Taková soutěž by přirozeně byla organizačně a logisticky o řád náročnější.

Podílíte se i vy sám na nominování prací do soutěže? Pokud ano, podle čeho vybíráte?

Ano, nominace provádí skupina několika profesorů a docentů fakulty, jejíž jsem součástí. Na fakultě jsme od okamžiku prvních absolventů ustanovili Cenu děkana za nejlepší diplomovou práci, kam práce nominují předsedové státních zkušebních komisí. Pochopitelně, ti nejlepší studenti jsou nominování jak na tuto naši cenu tak do galerie či finále ACM SPY.

Jaká diplomová práce, kterou jste měl možnost konzultovat a vést, vás v poslední době nejvíc zaujala?

V minulém roce jsem vedl zajímavou práci, kde jsme studovali algoritmy pro efektivní testování fyzikálních simulací na celosvětovém gridovém systému. Práce přinesla mnoho zajímavých výzkumných podnětů a student v této práci pokračuje v rámci doktorského studia.

Jak podle Vás ovlivňuje účast v soutěži šance na následné profesní uplatnění studentů? Případně existuje nějaký exemplární příklad na vaší fakultě za dobu trvání soutěže?

To zřejmě není úplně dobře položená otázka. Studenti, kteří jsou do soutěže na fakultách vybrání do galerie a do finále, patří k těm nejlepším na dané fakultě, a takoví studenti mívají v době finále soutěže díky svým kvalitám dobré uplatnění zajištěno, často v zahraničí. Postup do finále soutěže je v každém případě pro daného studenta vysokým oceněním, které bude zdobit jeho absolventské CV, ale zatím nevím o případu, kdy by finalista následně měnil zaměstnání jako důsledek tohoto úspěchu.

Jaký objev/počin v oblasti IT obecně Vás osobně za uplynulých pár let nejvíc nadchl?

To je kupodivu otázka nelehká. Významných počinů v IT je v poslední době mnoho a ty technologicky nejpokročilejší firmy dokážou vytvářet zařízení, jejichž složitost a důmyslnost bere dech. A mnohdy i bez výrazné publicity. Uvádění převratných novinek se stalo jaksi všední událostí. Lidé naší civilizace jsou zahlcováni stále novými událostmi a informacemi, že ztrácejí smysl pro překvapení a tajemství, pro radostné zastavení se nad něčím krásným či geniálním, co vytvořila lidská ruka a mysl. Ale abych konkrétně odpověděl. Za velmi zajímavé považuji projekty The Machine firmy HP a Google Car.
Prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc. je už v druhém volebním období děkanem Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze. V roce 1980 vystudoval inženýrská studia oboru výpočetní technika na ČVUT v Praze. Je rovněž členem Vědecké rady MFF UK v Praze. Titulu Kandidát věd dosáhl v roce 1991 v témže oboru a na téže škole. V roce 1996 se stal docentem a v roce 2003 byl jmenován profesorem oboru výpočetní technika a informatika. V letech 2006 – 2008 vedl katedru počítačů Fakulty elektrotechnické ČVUT. Od března 2008 do dubna 2009 byl poradcem rektora ČVUT pro informatiku s úkolem realizovat projekt založení nové fakulty a od 1. 7. 2009 byl pověřen řízením nově založené Fakulty informačních technologií. Děkanem nejmladší fakulty ČVUT v Praze, Fakulty informačních technologií, byl zvolen 1. října 2009.

Fakulta informačních technologií ČVUT je spolupořadatelem soutěže ACM SPY o nejlepší diplomku v oboru IT. Proč jste se jí rozhodli podpořit, v čem vidíte její význam pro zúčastněné a ostatní studenty?

Jeden z dlouhodobých cílů naší fakulty je výchova excelentních a ve světě uznávaných odborníků v informatice. Klademe na studenty poměrně vysoké nároky a to i za cenu, že mnoho z nich nedokáže splnit požadavky a studium neukončí úspěšně. Vytvořit si dobrou pozici na žebříčku vzdělávacích a výzkumných institucí v informatice je přirozeně záležitost dlouhodobá a díky velmi krátké historii fakulty máme objektivní hendikep. Celostátní soutěž ACM SPY má za cíl najít mezi diplomanty informatických fakult ty nejlepší z hlediska inovačního a výzkumného přínosu studenta. Pro naši fakultu to je tedy velmi příjemná a srozumitelná příležitost srovnávat pravidelně úroveň a výsledky našich absolventů s ostatními podobnými fakultami v ČR a SR. Kritéria této soutěže jsou nastavena z našeho pohledu ideálně.

Jakou formou FIT na soutěži participuje?

Naše fakulta se od okamžiku, kdy jsme měli první inženýrské absolventy, účastní svými návrhy diplomových prací do galerie a do finále. Díky dlouholeté aktivitě doc. Holuba v řídícím výboru soutěže jsme v loňském roce mohli přijmout i roli organizátora finálové etapy soutěže.

Existují na mezinárodní úrovni podobné soutěže, do kterých se mohou čeští studenti přihlásit?

Nevím o podobné soutěži na globální evropské úrovni, pokud nepočítám národní instance soutěží typu Cena Siemens, kde chybí nadnárodní finále. Taková soutěž by přirozeně byla organizačně a logisticky o řád náročnější.

Podílíte se i vy sám na nominování prací do soutěže? Pokud ano, podle čeho vybíráte?

Ano, nominace provádí skupina několika profesorů a docentů fakulty, jejíž jsem součástí. Na fakultě jsme od okamžiku prvních absolventů ustanovili Cenu děkana za nejlepší diplomovou práci, kam práce nominují předsedové státních zkušebních komisí. Pochopitelně, ti nejlepší studenti jsou nominování jak na tuto naši cenu tak do galerie či finále ACM SPY.

Jaká diplomová práce, kterou jste měl možnost konzultovat a vést, vás v poslední době nejvíc zaujala?

V minulém roce jsem vedl zajímavou práci, kde jsme studovali algoritmy pro efektivní testování fyzikálních simulací na celosvětovém gridovém systému. Práce přinesla mnoho zajímavých výzkumných podnětů a student v této práci pokračuje v rámci doktorského studia.

Jak podle Vás ovlivňuje účast v soutěži šance na následné profesní uplatnění studentů? Případně existuje nějaký exemplární příklad na vaší fakultě za dobu trvání soutěže?

To zřejmě není úplně dobře položená otázka. Studenti, kteří jsou do soutěže na fakultách vybrání do galerie a do finále, patří k těm nejlepším na dané fakultě, a takoví studenti mívají v době finále soutěže díky svým kvalitám dobré uplatnění zajištěno, často v zahraničí. Postup do finále soutěže je v každém případě pro daného studenta vysokým oceněním, které bude zdobit jeho absolventské CV, ale zatím nevím o případu, kdy by finalista následně měnil zaměstnání jako důsledek tohoto úspěchu.

Jaký objev/počin v oblasti IT obecně Vás osobně za uplynulých pár let nejvíc nadchl?

To je kupodivu otázka nelehká. Významných počinů v IT je v poslední době mnoho a ty technologicky nejpokročilejší firmy dokážou vytvářet zařízení, jejichž složitost a důmyslnost bere dech. A mnohdy i bez výrazné publicity. Uvádění převratných novinek se stalo jaksi všední událostí. Lidé naší civilizace jsou zahlcováni stále novými událostmi a informacemi, že ztrácejí smysl pro překvapení a tajemství, pro radostné zastavení se nad něčím krásným či geniálním, co vytvořila lidská ruka a mysl. Ale abych konkrétně odpověděl. Za velmi zajímavé považuji projekty The Machine firmy HP a Google Car.