Spracovanie signálov pomocou neurónových sietí s echo stavmi

Spracovanie signálov pomocou neurónových sietí s echo stavmi

Author

Fillo Peter

Supervisor

Čerňanský Michal

About the project

Year

2010

Share