Spracovanie signálov pomocou neurónových sietí s echo stavmi

Spracovanie signálov pomocou neurónových sietí s echo stavmi

Autor práce

Fillo Peter

Vedúci práce

Čerňanský Michal

O projekte

Ročník

2010

Zdieľať túto prácu