Špecifiká vlastností transformácií medzi vybranými konceptuálnymi modelmi

Špecifiká vlastností transformácií medzi vybranými konceptuálnymi modelmi

Author

Pavel Sluka
Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Informatics and Information Technologies

Supervisor

Ing. Ján Lang, PhD.

About the project

Year

2017

Share