Špecifiká vlastností transformácií medzi vybranými konceptuálnymi modelmi

Špecifiká vlastností transformácií medzi vybranými konceptuálnymi modelmi

Autor práce

Pavel Sluka

Vedúci práce

Ing. Ján Lang, PhD.

O projekte

Ročník

2017

Zdieľať túto prácu