Sémantická segmentace v horském prostředí

Sémantická segmentace v horském prostředí

Author

Jakub Pelikán
Brno University of Technology, Faculty of Information Technology

Supervisor

Ing. Jan Brejcha

About the project

Year

2017

Share